HEMELSE KUNSTEN

In deze tijd van toenemende tegenstellingen, verruwing en vervlakking, is er hernieuwde belangstelling voor vergeten levenskunsten waarbij respect en verdraagzaamheid natuurlijk zijn en het hervinden van de innerlijke beschaving dieper gaat dan goede manieren.

Bij BK Amsterdam worden in twee opeenvolgende seminars ‘Hemelse Kunsten’ aandacht besteed aan acht levenskunsten:

De kunst van het luisteren

Het verhaal van een ander alle aandacht te geven, in een ontmoeting of gesprek, vraagt om een nieuwe manier van ‘horen’. Je wilt dan geen adviseur zijn of meteen oplossingen aandragen, maar je zult actief luisteren met geduld, concentratievermogen en oprechte interesse in de ander.
In zo’n dialoog leer je de waarde te zien van jezelf als participerende toeschouwer en weersta je de verleiding om je eigen verhaal te willen vertellen.

De kunst van gelukkig te zijn

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we graag gelukkig willen zijn, maar niet precies weten hoe. Door dat onvermogen vervangen we het woord ‘geluk’ door ‘zingeving’ of ‘tevredenheid’. Of door oppervlakkigere termen als ‘Thumbs Up’ en ‘Goed Hoor’ als dekmantel voor ons verdriet of onze neerslachtigheid. De kunst van gelukkig te zijn daagt ons uit om naar de ingrediënten van geluk te kijken en om de geluksbedreigende factoren te herkennen.
Levensgeluk vormt zich door op het pad te blijven dat voor jou bedoeld is en bij jou past. Hoe afwijkend of bijzonder ook.
Gelukkig te zijn geeft een positieve onderstroom aan je bestaan en bevordert het vermogen om hindernissen en uitdagingen op een positieve manier te benaderen. Zonder angst of boosheid, maar met moed en innerlijke kracht. Gelukkig te zijn begint bij je persoonlijke keuze voor geluk.

De kunst van het communiceren

Puur, authentiek en onafhankelijk te blijven in je manier van kijken, spreken en omgaan met dagelijkse situaties, betekent dat je je eigen grenzen kent en respecteert. Vanuit deze duidelijkheid wordt het gemakkelijk om je bewuster uit te drukken, aandacht te hebben voor de mensen om je heen en hun bijdragen te waarderen. Als je leert om met een constructieve houding verder te vragen, ga je de levensfilosofie en motivaties van de ander beter begrijpen. Vanuit een spiritueel bewustzijn en met gedegen kennis over de wet van karma, geef je een waardevolle invulling en betekenis aan jezelf en de ander.

De kunst van evenwichtig te leven

Je hoeft niet steeds tot het uiterste te gaan voordat je de rust van het midden weer opzoekt. Met zo weinig mogelijk stress is het mogelijk om de eenheid te behouden in hetgeen je denkt, voelt, zegt en doet. Een ontspannen leven, waarin dynamiek en innerlijke stilte hand in hand gaan, is een bestaan waarin integriteit, waardigheid, verdraagzaamheid en vrijgevigheid de leidende deugden zijn. Door middel van regelmatige reflectie ga je zelf inzien waar je de harmonie kunt herstellen en bewaren en ben je niet langer afhankelijk van uiterlijke omstandigheden of het gedrag van anderen.

De kunst van vrienden te maken

Vanuit je eigen innerlijke schoonheid te blijven leven, geeft extra kleur en kracht aan je vriendschappen en contacten, of je deze nu mét of zonder Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram onderhoudt. Ben je je bewust van hetgeen je neemt, verwacht, verlangt of zelfs opeist in een relatie? Heb je inzicht in hetgeen je bijdraagt aan het leven van een ander? Trouw, loyaliteit en vertrouwen spelen een grote rol in partnerschap, vriendschap en je contacten met anderen. Omgaan met je eigen emoties en gevoelens en die van anderen, is gemakkelijker als je daarbij kunt vertrouwen op het respect dat je voor jezelf hebt.

De kunst van alleen te kunnen zijn

Je veilig en geborgen te voelen in je eigen vrede maakt je tot een warm en sterk mens. Door meditatie en zelfreflectie leer je om je goed te voelen, zowel in afzondering als in gezelschap.
Je hoeft je niet eenzaam te voelen zonder ouders, partner of gezinsleven; er zijn nieuwe manieren om jezelf met anderen te verbinden. Een spirituele relatie met je Schepper geeft je stabiliteit, innerlijke kracht en het zelfvertrouwen dat je niet alleen bent tijdens de eb en vloed van het leven.

De kunst van geweldloos te handelen

Natuurlijk zul je worden beproefd door kleine uitdagingen en grote tegenslagen. Natuurlijk zul je verleid en uitgedaagd worden. Met de kracht van eerlijkheid, zuiverheid en integriteit is het mogelijk om situaties en omstandigheden tegemoet te blijven treden met een open blik en een welwillend hart. Je kunt leren om de toon van een gesprek om te buigen, om dreiging af te wenden en harmonie te creëren. Je neemt afscheid van jaloezie, haat, wraak en genoegdoening. Het algemeen belang staat niet langer haaks op je eigenbelang.
Geweldloos te kunnen zijn in de relatie naar jezelf toe vraagt om herkenning van je eigenwaarde en persoonlijke vredesvermogen en de liefde die je in je draagt om alle levensvormen te kunnen accepteren en omarmen.

De kunst van het scheppend vermogen

Op een zielsbewuste manier je creatiekracht gebruiken, geeft aan dat je beseft wat je in gang zet en wat de consequenties zijn waarop je aanspreekbaar bent. Geïnspireerd te creëren zonder je te verliezen in hetgeen het ego je voorspiegelt, maakt je tot degene met onverschrokken helderheid. Verspilling en zinloosheid blokkeren je levenskracht en bedriegen en bedreigen de wilskracht van de ziel. Wil jij van je leven iets moois maken, iets waar je trots op bent, dat zin heeft en waardevol is? Dan helpen krachten als nederigheid en doorzettingsvermogen je hierbij. Het spirituele contact met je Schepper zorgt ervoor dat je je hogere levensdoel zult kunnen verwezenlijken.

‘Hemelse Kunsten’ is een workshop van drie uur (met pauze) waarin uitleg & inzicht, zelfreflectie & uitwisseling, visualisaties & meditaties en verschillende spelvormen worden gebruikt om levenskunsten opnieuw eigen te maken en te integreren in het dagelijks leven.

Kijk voor data en tijden bij Agenda.

Comments are closed.