header-profiel-activiteiten.png

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cursisten, studenten, docenten, coördinatoren, contacten, samenwerkende partners en zakelijke relaties belangrijk. Daarom worden je persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de eisen die de AVG hieraan stelt.

Wie wij zijn

De BKSA erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder menselijk wezen en helpt mensen – ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond – deze goedheid in zichzelf te herontdekken. De BKSA stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, vaardigheden en waarden in het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven.

De BKSA staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (41204033) als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Er zijn tien BKSA-afdelingen in Nederland waar cursussen en lessen kunnen worden gevolgd: Amsterdam (hoofdcentrum), Alkmaar, Almere, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Middelburg, Rotterdam en Zwolle. Verder zijn er diverse BKSA-locaties waar activiteiten worden gehouden zoals in Den Haag-Loosduinen (Sangam Bhawan), Zoetermeer (Yoga Bhawan), Nijmegen (Shanti Home), Amsterdam-Bijlmermeer (Harmony House) en in Groningen.

Wat wij doen

De BKSA geeft voorlichting over en lessen in Raja Yoga Meditatie en cursussen in positief denken, stressreductie, angst en boosheid overwinnen en het ontwikkelen van zelfrespect. Verder organiseert de BKSA themaprogramma’s en besloten bijeenkomsten voor specifieke doelgroepen.

Deze bijeenkomsten worden gehouden bij de plaatselijke BKSA-afdelingen en BKSA-locaties en ook op verschillende andere locaties, zowel op verzoek van derden (particulieren, organisaties, instanties, overheid, onderwijsinstellingen) als op initiatief van de BKSA zelf.

Gegevensverwerking

De BKSA houdt een deelnemersadministratie bij. De wettelijke basis voor het bijhouden van die administratie is de toestemming die personen aan de BKSA verstrekken om hun gegevens te bewaren. De gegevens bewaren we zolang nodig is, wettelijk is toegestaan of wettelijk vereist. Als je een vergeetverzoek indient, vernietigen wij de gegevens die we van jou hebben.

Donaties

Als je via de bank één of meerdere donaties doet ter ondersteuning van de activiteiten van de BKSA, dan zijn naast je naam en woonplaats, onder andere ook het nummer van je bankrekening bij ons bekend. Die informatie deelt de BKSA niet met derden. Doe je een periodieke gift dan zijn die gegevens niet alleen bij ons bekend, maar ook bij de Belastingdienst als zij hierom verzoekt. De bewaartermijn van financiële persoonsgegevens is volgens de Belastingwetgeving in Nederland.

Rechten

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  1. 1. Recht op inzage in je persoonsgegevens;
  2. 2. Recht op verbetering/aanvulling van je persoonsgegevens;
  3. 3. Recht op verwijdering van je persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die wij vanuit andere wettelijke verplichtingen dienen te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die wij op basis van voorschriften van geschillencommissies dienen te bewaren;
  4. 4. Recht op het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens;
  5. 5. Recht op bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens;
  6. 6. Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via het landelijke email adres: nco@nl.brahmakumaris.org

Website

Op onze website (www.bksa.org) worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Contact

Het hoofdcentrum van de BKSA in Nederland is gevestigd in Amsterdam: Haarlemmerdijk 137, 1013 KG Amsterdam. Voor vragen of informatie over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen met bestuur@nl.brahmakumaris.org.

Update 01 oktober 2018

Comments are closed.