Inspiratie tijdens de Dag van de Dialoog

Diverse afdelingen van BKSA Nederland doen al een paar jaartjes mee aan de Dag van de Dialoog, tafelgesprekken tijdens de jaarlijkse Week van de Dialoog in zeventig plaatsen in ons land. Het doel van de dialoog is om kriskras door de samenleving mensen met elkaar een inspirerend, betekenisvol gesprek te laten voeren en in kleine groepen aan dialoogtafels, ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, waardoor er ruimte komt voor nieuwe inzichten en het benoemen van een persoonlijke actie. Ervaringen van sociale cohesie tijdens deze dialoogdagen zijn een waardevol middel tegen vervreemding in onze samenleving.

Dag van de Dialoog

Training voor de Dag van de Dialoog

De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam, een initiatief waarbij de Brahma Kumaris nauw betrokken was. Diverse medewerkers van BKSA zijn getraind als facilitators voor deze gesprekken.

Delen is Helen op Prinjesdag 2011

Jaarlijks neemt de BKSA deel aan de inter-beschouwelijke bijeenkomst (Prinsjesdagviering) in de Grote Kerk in Den Haag, een viering die als vanouds vooraf gaat aan de Troontrede.

Vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen komen dan bijeen om samen met vertegenwoordigers van het kabinet, van Eerste en Tweede Kamer en Raad van State, van het gemeentebestuur van Den Haag, burgers van Den Haag en de rest van Nederland, de start van het nieuwe parlementaire jaar ook spiritueel in te luiden. Naast een hoofdreferaat vanuit een van de tradities waren er vorig jaar bijdragen van Bahái’s, Hindoes, Joden, Boeddhisten, Moslims, Humanisten, Christenen en ook van Brahma Kumaris. Elke jaar is er een actueel thema – in 2011 was dit ingegeven door crisis en bezuinigingen: Delen is Helen.

Prinjesdag 2011

BKSA docent Karin Kalpoe leest haar
meditatieve bijdrage voor

Prinsjesdag 2011

Premier Mark Rutte bedankt de aanwezigen

Leven met de Allerhoogste – tv documentaire

Een thema-documentaire over een actueel thema in Nederland werd in 2010 geproduceerd en uitgezonden door OHM net televisie.

OHM tv reportage

Steeds meer 40 plussers (mannen en vrouwen) komen alleen te staan. Dit komt doordat ze geen geschikte partner kunnen vinden, zijn gescheiden of weduwe of weduwnaar zijn geworden. De verwachting is dat deze groep steeds groter wordt. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zullen in 2050, 5 van de 10 oudere vrouwen kinderloos zijn. Volgens de Hindoe filosofie bestaat het leven uit vier fases. De tweede fase, Grihasta, staat in het teken van het gezinsleven, het opbouwen van een carrière en sociale betrokkenheid. In deze uitzending echter spreken twee vrouwen die er bewust voor hebben gekozen deze tweede fase een andere, spirituele, invulling te geven.

Artie Narain is namens BKSA een van de twee hoofdpersonen in deze documentaire. Artie (33) staat in het bloei van haar leven. Ze werkt op een notariskantoor als boekhoudster, mediteert dagelijks bij de Brahma Kumaris Spirituele Academie en is er betrokken bij diverse activiteiten. “Mijn relatie met de Allerhoogste Ziel, God, ervaar ik als onvoorwaardelijk en dat is voor mij belangrijk. Ik wil me anytime geliefd voelen”.

Bekijk via: http://player.omroep.nl/?aflID=10567536