Feeling great – 30 jaar BKSA Nederland

In januari 2011 organiseerde BKSA een groot publiek programma met de titel ‘Feeling Great’ in de Stadsschouwburg te Haarlem. Dit jubileumfeest ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van BKSA in Nederland bestond uit interviews met Jacqueline Berg (landelijk coördinator BKSA) en Sister Jayanti (directeur Europa), en verder uit dans, zang (Lenette van Dongen) en stiltemomenten en meditaties.

Sister Jayanti ontving bij deze gelegenheid een klein gouden kiemplantje uit de Unifying Acre, het Manifest VrouwenEnergie geinspireerd op het Quantum-Artproject The unifying Field, van het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas.

Feeling great

Met de klok mee: Sister Jayanti met de Unifying Acre, Annette Karimi interviewt Sister Jayanti, Lenette van Dongen, Jacqueline Berg met Adelheid en Huub Kortekaas.

Stilte als concert

Tijn en Kris Touber

Tijn en Kris Touber

Op derde kerstdag 2011 hebben Kris en Tijn Touber een stilteconcert gegeven in de grote zaal van BKSA Amsterdam. Voor dit concert was de belangstelling zo groot, dat Kris en Tijn eind januari 2012 een tweede meditatieconcert hebben willen geven voor aanmelders op de wachtlijst. In totaal hebben 240 mensen genoten van hun bijzondere muzikale begeleiding naar de ervaring van verstilde vrede.

Gesprek van de toekomst

In 2011 organiseerde de URI (United Religious Initiative) de bijeenkomst ‘Dialoog tussen religies, toekomst of verleden tijd?’ waaraan vertegenwoordigers van verschillende religieuze, maatschappelijke en spirituele groeperingen meededen. Zij bogen zich over het belang van het inter-religieuze gesprek als dialoog van de toekomst. BKSA-docent Karin Kalpoe, ook betrokken bij de activiteiten van de RLRA (Raad voor Levensbeschouwing en Religie Amsterdam) was op deze dag aanwezig.

Inspiratie tijdens de Dag van de Dialoog

Diverse afdelingen van BKSA Nederland doen al een paar jaartjes mee aan de Dag van de Dialoog, tafelgesprekken tijdens de jaarlijkse Week van de Dialoog in zeventig plaatsen in ons land. Het doel van de dialoog is om kriskras door de samenleving mensen met elkaar een inspirerend, betekenisvol gesprek te laten voeren en in kleine groepen aan dialoogtafels, ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, waardoor er ruimte komt voor nieuwe inzichten en het benoemen van een persoonlijke actie. Ervaringen van sociale cohesie tijdens deze dialoogdagen zijn een waardevol middel tegen vervreemding in onze samenleving.

Dag van de Dialoog

Training voor de Dag van de Dialoog

De eerste Dag van de Dialoog ontstond in 2001 in Rotterdam, een initiatief waarbij de Brahma Kumaris nauw betrokken was. Diverse medewerkers van BKSA zijn getraind als facilitators voor deze gesprekken.

Delen is Helen op Prinjesdag 2011

Jaarlijks neemt de BKSA deel aan de inter-beschouwelijke bijeenkomst (Prinsjesdagviering) in de Grote Kerk in Den Haag, een viering die als vanouds vooraf gaat aan de Troontrede.

Vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen komen dan bijeen om samen met vertegenwoordigers van het kabinet, van Eerste en Tweede Kamer en Raad van State, van het gemeentebestuur van Den Haag, burgers van Den Haag en de rest van Nederland, de start van het nieuwe parlementaire jaar ook spiritueel in te luiden. Naast een hoofdreferaat vanuit een van de tradities waren er vorig jaar bijdragen van Bahái’s, Hindoes, Joden, Boeddhisten, Moslims, Humanisten, Christenen en ook van Brahma Kumaris. Elke jaar is er een actueel thema – in 2011 was dit ingegeven door crisis en bezuinigingen: Delen is Helen.

Prinjesdag 2011

BKSA docent Karin Kalpoe leest haar
meditatieve bijdrage voor

Prinsjesdag 2011

Premier Mark Rutte bedankt de aanwezigen