Religie en vrouwelijk leiderschap

‘Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap’, is de titel van de nieuwste uitgave in de Inforeeks van de Nederlandse Vrouwen Raad, gepresenteerd in mei 2014 tijdens een programma georganiseerd door het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede.

Verschillende vrouwen vertellen hoe zij door hun religie of spirituele weg worden geïnspireerd in hun leiderschap.

Inforeeks

Enkele pagina’s uit de Inforeeks

Lees meer interviews op op de website van de NVR.

In de media: Zen en de kunst van het zakelijk onderhoud

Is het stress? Gebrek aan zingeving? De Japanse Yumi Wijers-Hasegawa zocht naar de drijfveren van steeds meer Nederlandse managers die mediteren. – Arikel in de bijlage van het FD, juli 2013. Zen & business

Yumi Wijers-Hasewaga

“‘Toen ik eenmaal bij de Brahma Kumaris was,
kon ik moeilijk ontkennen dat er een intense energie heerste.”

Nieuwe website: Learn Meditation online

Elke maand zoeken 250.000 mensen via de zoekmachine naar ‘meditatie’ in hun eigen taal en land. Meditatielessen zijn nu ook online te volgen: www.learnmeditationonline.org. De Brahma Kumaris heeft deze nieuwe site opgezet met meditatiebegeleiding op bijna elke pagina. Er zijn 7 lessen te volgen, van meditatie en zielsbewustzijn tot de acht krachten van de ziel en een spirituele levensstijl. Je wordt aangemoedigd om een dagboek bij te houden van je ervaringen en vorderingen en kan daarnaast via email vragen stellen.

Learn Meditation Online

Dichter bij leven en dood kom ik niet

Door Ineke Koedam

Peace of mind retreat 2012

Vorig jaar werd ik met een klein aantal mensen van landen uit de hele wereld uitgenodigd om deel te nemen aan een spiritueel programma ‘Peace of Mind’, in Mount Abu, India. Op dat moment liet ik mijn werkafspraken en verplichtingen prevaleren, maar niet lang daarna werd ik een vastbesloten gedachte gewaar om in 2012 wél aanwezig te zijn. En dat is precies wat gebeurt. Hoog in de bergen van Rajasthan in het noordwesten van India ligt een plek van ongelooflijk verhoogde energie, van kracht en puurheid. Het is de plek waar de Brahma Kumaris World Spiritual University, de kunst van meditatie en soul consciousness onderwijst. De plek waar ik met vele anderen rijke ervaringen had en diepe meditaties beleefde.

Hoog in de bergen van Rajasthan

Hoog in de bergen van Rajasthan

Als ik dan toch naar India ga…

Mijn gedachten namen een vlucht vooruit. Wat zou het fantastisch zijn om in India met zorgverleners te spreken over ‘end-of-life-experiences’, over dood en doodgaan. Namens de vooraanstaande neuropsychiater Peter Fenwick voerde ik immers van 2009-2011 onderzoek uit naar deze ervaringen en we weten dat ‘end-of-life-experiences’ een culturele component bevatten. Begin 2013 verschijnt mijn boek In het licht van sterven, met tal van ervaringen van hospicewerkers die stervenden bijstaan in hun laatste uren. De dood, als overgang, heeft mijn grote interesse en een verwachtingsvolle vreugde neemt bezit van mij in het vooruitzicht India te bezoeken, zorgverleners te spreken en mogelijk hun bijdragen in mijn boek op te nemen. En dat is precies wat gebeurt.

Het moment dat ik voet op Indiase bodem zet…

Ik voel me thuis en uitermate op mijn gemak. Dat verrast me enigszins omdat India zo anders is dan mijn thuisland. Gehecht aan orde in de zin van harmonie, schoonheid, rust en regelmaat constateer ik dat India alles is, behalve dát. India is incredable, extreme, colorful en chaotic. Het is er warm, druk en lawaaierig. Het land kent een enorme vervuiling en slechte hygiënische omstandigheden. Maar bovenal ervaar ik de eeuwige ordening van de ancient soul die India is. Het weerspiegelt zich in de mensen: open, vriendelijk en nieuwsgierig en speciaal in de kinderen die je stralend en onbevangen aankijken. Ik voel me veilig en vertrouwd.

Colorful India

Colorful India

Hier kom ik vandaan, hier ga ik weer naar toe

Ben je geoefend in mediteren dan is het, afhankelijk van de subtiliteit van je gedachten en gevoelens, vrij gemakkelijk contact te maken met subtielere regionen voorbij de fysieke wereld. Het zijn de dimensies waar je verbinding kunt maken met de blauwdruk van je meest vredige, je meest liefdevolle staat van zijn. Je hoogste Zelf. Maar voorbij deze subtiele dimensie ligt een compleet andere dimensie. Een dimensie die voorbij elke vorm gaat, die vrij is van beweging, geluid en beeld. Een dimensie van immense stilte en licht. Hier horen we thuis, het is ons thuisland en hier kunnen we verbinding maken met onze oorsprong, de bron of God. Totdat een traan in mijn hals drupt, heb ik niet in de gaten dat de tranen zachtjes over mijn wangen glijden. Ik ervaar geen emoties, het is simpelweg zoals de ziel die ik ben zich uitdrukt. Ik word me gewaar dat ik vrede ben.

Global Hospital & Research Centre

Na de retreat vertrekken mijn reisgenoten en ga ik alleen verder. Verrukt herhaal ik in mijzelf: ‘I am in India, I am in India’. Deze tweede week lijk ik nog dieper in de ziel van India te kunnen zakken. In het global hospital in Mount Abu word ik van harte welkom geheten door Sr. Mathilde. Efficiënte Rupa regelt een samenkomst met verpleegkundigen Meena, Smita, Deena and Minoti. Ik praat met Dr. Sumangala en krijg een fantastische indruk van wat het ziekenhuis aanbiedt om een positieve gezondheid te promoten op fysiek, emotioneel, mentaal en bovenal spiritueel terrein. Ik spreek regelmatig met Dr. Katherin en ik ben dankbaar voor het persoonlijke verhaal dat Dr. Shrivastava met mij deelt over haar near-death experience. Wat ik leer van al deze zorgverleners is dat men in India niet spreekt van doodgaan of van een einde dat nadert maar van de ziel die het lichaam verlaat. Dr. Partap, managing director, drukt de algemene gedachten en gevoelens uit als: ‘Death is not a full stop. We are on a journey’.

Dr. Pratap Midha en Ineke Koedam

Dr. Pratap Midha en Ineke Koedam

On a journey

Zijn we niet allemaal ‘on a journey’? We worden lange of korte tijd vergezeld en soms reizen we alleen. Het voordeel van fysiek alleen op reis zijn is dat je in je eigen energie kunt blijven. In plaats van mijn ervaringen direct te (kunnen) delen met mijn dierbaren thuis, schrijf ik in mijn dagboek. Het helpt om belevingen eigen te maken, om verdieping te vinden in de bijzondere uitwisselingen en om me bewust te worden van de vele kleine wondertjes die mij ten deel vallen. Het alleen zijn levert me een diepe ervaring op van de werkelijkheid zoals die is. Ik wordt niet aangesproken op rollen die ik in mijn dagelijkse leefwereld vervul en met het grootste gemak leg ik die personages af. Zonder al die concepten over mezelf, voel ik me dichter bij mezelf dan ooit. En omdat ik me niet om deze uiterlijkheden hoef te bekommeren, leef ik intenser, voel ik dieper en geniet. De ervaring zo ‘peaceful’ te zijn, houdt aan terwijl er tegelijkertijd een wonderlijke en subtiele levendigheid in mij is. En ik realiseer me: dichter bij leven en dood kom ik niet.

Spiritueel Manifest voor Rio+20 opgesteld in Den Haag

Op dinsdagavond 22 mei 2012 vond er in de historische leeszaal van het Vredespaleis in Den Haag een belangrijke en betekenisvolle ontmoeting plaats tussen vooraanstaande spirituele leiders uit verschillende windstreken.

Op initiatief van Rabbijn Awraham Soetendorp, commissionair van het Earth Charter (Handvest van de Aarde) en President van het Jacob Soetendorp Institute, hebben deze leiders gezamenlijk een Spiritueel Manifest opgemaakt waarin wordt benadrukt dat het vooral onze spirituele bewustwording zal zijn die ervoor gaat zorgen dat we solidair kunnen zijn met de armen en meest kwetsbaren, de vrouwen, kinderen en inheemse gemeenschappen – welke het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatsverandering terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen.

Dit Manifest is ondertekend door o.a. Dadi Janki, de 96-jarige leider van Brahma Kumaris World Spiritual University; Revd Dr Thabo C. Makgobe, Aartsbisschop van Zuid-Afrika (opvolger van Aartsbisschop Desmund Tutu); Imam Ilyasi, Hoofd van de All India Organizations of Imams and Mosques, India, en Pauline Tangiori, Maori Ouder uit Nieuw Zeeland. Deze spirituele leiders kwamen uit alle delen van de wereld naar Nederland voor de opstelling en ondertekening van dit belangrijke Manifest, waarin alle wereldregeringen worden nadrukkelijk aangemoedigd om moed te tonen om de mondiale problemen die onze planeet bedreigen aan de kaak te stellen en een groene economie te ontwikkelen die sociale rechtvaardigheid waarborgt.

Dit Spirituele Manifest (dat later ook door H.H. Dalai Lama werd ondertekend) is tijdens de Rio+20 conferentie in Rio in Brazilië bij de discussie over klimaatbeheersing en armoedebestrijding ingebracht.

Dadi Janki

In the Native American ceremony of the ‘talking feather’, an eagle's feather is passed from youngster to elder, while the youngster holds the feather he/she shares his/her deepest dreams from the heart and ask for wisdom from the elder to realize these dreams. From right to left: Rabbi Awraham Soetendorp, Revrd. Dr. Thabo Cecil Makgba, Sister Jayanti, H.E. Lyonpo Dorji Wangdi of Bhutan, Dadi Janki and children. (Photo by Sarah Wong)

 

Op woensdagmiddag 23 mei vond er aansluitend een Leadership Forum plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waarbij de nadruk werd gelegd op spiritualiteit, business en samenleving als de drie interactieve elementen voor een duurzame planeet.

 

DADI JANKI: OUR AWARENESS LEADS TO A CHANGE OF ATTITUDE

The state of the environment is an indication that the condition of human consciousness is one of chaos. When there is chaos within, we create chaos in the world around us. If we wish to have sustainability, it’s not so much a question of campaigns but of transforming our own consciousness and awareness.

In the consciousness of being trustees of the world around us, we see our responsibility as holding all forms of life on this planet in sacred trust. In fact, in the awareness of my spiritual identity, I recognise that even my body, which is made up of the elements of matter, has been given to me in trust and I have to care for it. That attitude then extends to the world around me and, instead of desecrating and aggressing nature, I begin to care for it and treat it with respect.

Our awareness leads to a change of attitude. Our change of attitude leads to a change in our vision – the way we see the world! This then results in actions which uphold the principles of nature and the spiritual dimension, with which we are able to exist in harmony with nature.

 

Downloads
Spiritueel Manifest
E-book over Wings for Rio+20 Leadership Forum