Gesprek van de toekomst

In 2011 organiseerde de URI (United Religious Initiative) de bijeenkomst ‘Dialoog tussen religies, toekomst of verleden tijd?’ waaraan vertegenwoordigers van verschillende religieuze, maatschappelijke en spirituele groeperingen meededen. Zij bogen zich over het belang van het inter-religieuze gesprek als dialoog van de toekomst. BKSA-docent Karin Kalpoe, ook betrokken bij de activiteiten van de RLRA (Raad voor Levensbeschouwing en Religie Amsterdam) was op deze dag aanwezig.

Comments are closed.