Spiritueel Manifest voor Rio+20 opgesteld in Den Haag

Op dinsdagavond 22 mei 2012 vond er in de historische leeszaal van het Vredespaleis in Den Haag een belangrijke en betekenisvolle ontmoeting plaats tussen vooraanstaande spirituele leiders uit verschillende windstreken.

Op initiatief van Rabbijn Awraham Soetendorp, commissionair van het Earth Charter (Handvest van de Aarde) en President van het Jacob Soetendorp Institute, hebben deze leiders gezamenlijk een Spiritueel Manifest opgemaakt waarin wordt benadrukt dat het vooral onze spirituele bewustwording zal zijn die ervoor gaat zorgen dat we solidair kunnen zijn met de armen en meest kwetsbaren, de vrouwen, kinderen en inheemse gemeenschappen – welke het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatsverandering terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen.

Dit Manifest is ondertekend door o.a. Dadi Janki, de 96-jarige leider van Brahma Kumaris World Spiritual University; Revd Dr Thabo C. Makgobe, Aartsbisschop van Zuid-Afrika (opvolger van Aartsbisschop Desmund Tutu); Imam Ilyasi, Hoofd van de All India Organizations of Imams and Mosques, India, en Pauline Tangiori, Maori Ouder uit Nieuw Zeeland. Deze spirituele leiders kwamen uit alle delen van de wereld naar Nederland voor de opstelling en ondertekening van dit belangrijke Manifest, waarin alle wereldregeringen worden nadrukkelijk aangemoedigd om moed te tonen om de mondiale problemen die onze planeet bedreigen aan de kaak te stellen en een groene economie te ontwikkelen die sociale rechtvaardigheid waarborgt.

Dit Spirituele Manifest (dat later ook door H.H. Dalai Lama werd ondertekend) is tijdens de Rio+20 conferentie in Rio in Brazilië bij de discussie over klimaatbeheersing en armoedebestrijding ingebracht.

Dadi Janki

In the Native American ceremony of the ‘talking feather’, an eagle's feather is passed from youngster to elder, while the youngster holds the feather he/she shares his/her deepest dreams from the heart and ask for wisdom from the elder to realize these dreams. From right to left: Rabbi Awraham Soetendorp, Revrd. Dr. Thabo Cecil Makgba, Sister Jayanti, H.E. Lyonpo Dorji Wangdi of Bhutan, Dadi Janki and children. (Photo by Sarah Wong)

 

Op woensdagmiddag 23 mei vond er aansluitend een Leadership Forum plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waarbij de nadruk werd gelegd op spiritualiteit, business en samenleving als de drie interactieve elementen voor een duurzame planeet.

 

DADI JANKI: OUR AWARENESS LEADS TO A CHANGE OF ATTITUDE

The state of the environment is an indication that the condition of human consciousness is one of chaos. When there is chaos within, we create chaos in the world around us. If we wish to have sustainability, it’s not so much a question of campaigns but of transforming our own consciousness and awareness.

In the consciousness of being trustees of the world around us, we see our responsibility as holding all forms of life on this planet in sacred trust. In fact, in the awareness of my spiritual identity, I recognise that even my body, which is made up of the elements of matter, has been given to me in trust and I have to care for it. That attitude then extends to the world around me and, instead of desecrating and aggressing nature, I begin to care for it and treat it with respect.

Our awareness leads to a change of attitude. Our change of attitude leads to a change in our vision – the way we see the world! This then results in actions which uphold the principles of nature and the spiritual dimension, with which we are able to exist in harmony with nature.

 

Downloads
Spiritueel Manifest
E-book over Wings for Rio+20 Leadership Forum

Comments are closed.