header-profiel-activiteiten.png

 

EVENWICHTIG LEVEN

Soul Seminars zijn ontstaan vanuit het idee dat een gezond, evenwichtig en spiritueel leven drie onmisbare ingrediënten bevat:

  1. Soul Care (je bewust te zijn van je oorspronkelijke spirituele zelf en zielsbewust te leven);
  2. Soul Power (je dagelijks op te laden door een spirituele verbinding met God als Bron;)
  3. Soul Living (te leven vanuit een geweldloze visie en met besef van rechtvaardig handelen)

RAJA YOGA MEDITATIE

Bovenstaande aspecten vormen het hart en de essentie van de Raja Yoga lessen die door de Brahma Kumaris worden gegeven – bestaande uit spirituele kennis en praktische beoefening van een open-ogen-meditatie waarbij geen gebruik gemaakt wordt van specifieke lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken of mantra’s.

Thema’s die behandeld worden tijdens de Raja Yoga cursus zijn: de ziel, God, reïncarnatie, de wet van karma, spirituele dimensies van ruimte, de eeuwige kringloop van tijd, de levensboom van de verschillende religieuze tradities, en acht spirituele krachten die je dagelijkse praktijk waardevol en waarheidsgetrouw maken.

Spiritueel bewust te zijn betekent dat je je niet langer verliest in angst of afkeer of zwelgt in zelfmedelijden. Je loopt niet weg voor moeilijkheden of verantwoordelijkheden maar je handelt vanuit inzicht in het effect van je handelen. Deze geaarde vorm van spiritualiteit verwijdert illusies over de schaarste en afgescheidenheid van je bestaan en brengt je terug naar je volledigheid. Je gaat boven macht en onmacht uit en leeft vanuit authentiek en spiritueel zelfbewustzijn met vrede, liefde en geluk.

In alle BKSA centra kun je kennismaken met Raja Yoga meditatie in een serie van vier tot zeven lessen. Daarna bestaat er de mogelijkheid om verder te studeren en/of te mediteren. Kijk voor data en tijden bij Agenda.

SOUL SEMINARS

In een serie van drie seminars (Soul Care, Soul Power, Soul Living) worden de basisprincipes van Raja Yoga meditatie uitgewerkt en beoefend met behulp van concentratie en visualisatieoefeningen en door middel van meditaties.

SOUL CARE – Seminar 1

Steeds meer mensen zoeken naar authenticiteit en betekenis. Ze zijn op een soul search naar hun spirituele zelf.

Je spirituele identiteit te kennen en ervaren, doet je beseffen dat je meer bent dan je huidige persoonlijkheid en je uiterlijke vorm.

Deze zielsbewuste realisatie voegt een nieuwe dimensie toe aan je bestaan door een hernieuwd contact met jezelf.

Meditatie-oefeningen helpen je om innerlijke stilte en rust te ontwikkelen en geven je de ervaring van terugkerend zelfrespect.

Door de tijdloze ervaring van spirituele stilte, krijg je een grotere ontvankelijkheid voor het wezen van God. In verbinding met deze bron van eeuwige Liefde, wordt de ziel getroost, gevuld en versterkt.

In deze Soul Care seminar oefenen we, door middel van concentratie, visualisatie en meditatie, het zielsbewustzijn te vergroten en een praktische relatie met God te ontwikkelen.

Na de Soul Care seminar 1, kun je deelnemen aan de Soul Power seminar 2 en vervolgens aan de Soul Living seminar 3.

SOUL POWER – Seminar 2

Je gewaar te worden en te blijven van je spirituele (innerlijke) kracht en deze bewust in te zetten in je leven, vraagt om bewuste aandacht en oefening.

Verdraagzaamheid, respect en integriteit zijn geen onbekende waarden, maar vaak ontbreekt het ons aan de energie om ze in de dagelijkse praktijk toe te passen. Je hebt het inzicht, maar niet de kracht.

Door je regelmatig spiritueel op te laden door middel van meditatie, vergroot je je mentale en emotionele veerkracht en zul je anders omgaan met uitdagingen en tegenslagen.

Raja Yoga meditatie kent 8 spirituele basiskrachten welke allemaal hun eigen unieke toepasbaarheid en uitwerking hebben.

In deze Soul Power seminar maak je kennis met deze spirituele krachten en leer je hun specifieke betekenis en onderlinge samenhang begrijpen.

Inzicht in de wet van karma (oorzaak en gevolg van ons handelen) zorgt ervoor dat deze krachten tot waardevolle bondgenoten worden in de verschillende fases van je leven.

Na de Soul Care seminar 1 en Soul Power seminar 2, kun je deelnemen aan de Soul Living seminar 3.

SOUL LIVING – Seminar 3

Om een bewust(er) leven te kunnen leiden is het van belang om dieper inzicht te krijgen in de spirituele identiteit van jezelf en het wezen van God. Daarnaast is kennis van begrippen als reïncarnatie, karma, tijd, toekomst, ruimte, religie en relatie onontbeerlijk voor het opnieuw waarde en betekenis toe te kennen aan je eigen leven.

Een welwillende en verantwoordelijke levenshouding ontstaat door vernieuwende inzichten in tijd en toekomst.

Vanuit een spiritueel perspectief gezien, bestaat er geen begin of einde, maar is tijd een cyclisch en eeuwig patroon.

Binnen zich dit herhalende levensspel kun je je huidige moment leren benutten voor de creatie van een toekomst zonder lijden en verdriet.

Een bewustere levenswijze is essentieel voor het ontstaan een harmonieuze samenleving waar eenieder volledig tot zijn recht komt.

Grondbeginselen voor deze nieuwe realiteit zijn een schone denktrant, zuivere gevoelens, een geweldloze visie en rechtvaardig handelen.

Als spirituele bereikingen tot uitdrukking worden gebracht in woord en daad, gevoel en gedrag, dragen ze op een natuurlijke manier bij tot de ontwikkeling van harmonieuze en gelukkige relaties.

Een zinvolle manier van leven brengt de innerlijke schoonheid van elk mens naar de voorgrond.

De Soul Seminars worden alleen bij BK Amsterdam gegeven. Kijk op de webagenda voor de aanvangsdata.

Comments are closed.