header-profiel-activiteiten.png

De lessen die aan de Brahma Kumaris Spirituele Academie worden gegeven, kunnen worden gevolgd door een ieder die geïnteresseerd is in spirituele groei, ongeacht vooropleiding, religieuze, sociale of culturele achtergrond of seksuele geaardheid.

Het onderwijs is principieel kosteloos.

Het instituut kent geen goeroe-volgeling systeem. De docenten zijn ervaren studenten die zelf dagelijks studeren en mediteren.

De open structuur van het onderwijs biedt de individuele student veel mogelijkheden en keuzevrijheid, maar vraagt tegelijkertijd om kwaliteiten als zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Begripsvermogen en inzet van elk mens zijn uniek en bepalend voor de tijd die een ieder nodig heeft om tot diepere inzichten en persoonlijke ontplooiing te komen.

Naast de algemene en persoonlijke studiebegeleiding, werkt de regelmatige studie-uitwisseling met medestudenten stimulerend. Samen mediteren helpt bij de noodzakelijke oefening van concentratie.

Er wordt geen diploma uitgereikt. Het resultaat van de studie laat zich op natuurlijke wijze afmeten aan de positieve verandering van bewustzijn en aan de ontwikkeling en toepassing van spirituele waarden als respect, geweldloosheid en integriteit.

SPIRITUELE ONTWIKKELING

Spiritualiteit natuurlijk te maken en te integreren in je dagelijks handelen vraagt om samenhang tussen vier aandachtsgebieden: weten, beleven, worden en delen.

Weten

Spirituele kennis is een waardevolle aanvulling op het verkrijgen van psychologisch inzicht in de waarde en betekenis van je persoonlijke leven. Net zoals IQ en EQ intellectuele en emotionele groei en vaardigheid laten toenemen, is SQ (Spirituele Intelligentie) essentieel om je menselijk bestaan kader, richting en diepgang te geven waardoor je je eigen antwoorden op existentiële levensvragen kunt formuleren.

Beleven

Reflectieve stiltemomenten en regelmatige meditatiebeoefening zijn onontbeerlijk om de goddelijke dimensie van je leven te kunnen ervaren. Je eeuwige zielslichtvorm en je eeuwige innerlijke kwaliteiten (vrede, liefde, kracht, zuiverheid en geluk) te ervaren en te leren ontvangen uit een hogere Bron, brengt je van je hoofd naar je hart en voegt belevingswaarde toe aan je spirituele inzichten.

Worden

Als hoofd (informatie) en hart (meditatieve ervaringen) samenkomen, worden passies (driften) omgebogen tot deugden (spirituele kwaliteiten). Verdraagzaamheid, moed, tevredenheid, eigenwaarde en zelfrespect worden ontwikkeld en als krachten, waarden en deugden geherbergd en gewaarborgd binnen onszelf. Door verdere contemplatie op spirituele kennis, de ervaring ervan in meditatieve stilte en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk, leer je deze kwaliteiten beter kennen, benutten en ontwikkelen.

Delen

Een open houding, zonder negatief oordeel, naar alles dat zich voordoet, verandert burgerplicht in dienstbaarheid en vrijwilligerswerk in altruïsme. Een persoonlijk leven van spirituele toewijding is gevuld met dankbaarheid, liefde en tevredenheid en zal – langzaam maar zeker – een harmonieuze samenleving zonder vijanddenken, geweld en nodeloos lijden creëren.

Comments are closed.