header-profiel-activiteiten.png

Nieuws

Essential Spirituality

Essential Spirituality is een collectie korte video’s uit één interview met Sister Jayanti, senior teacher en directeur Europa van Brahma Kumaris wereldwijd.

Deze 42 korte videoboodschappen zijn bedoeld om dieper inzicht te krijgen in onze spirituele identiteit en ons te inspireren om spirituele uitgangspunten in ons dagelijks leven toe te passen.

Prinsjesdagviering 2018

De Prinsjesdagviering wordt elk jaar gehouden op de morgen van Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk van Den Haag. De Prinsjesdagviering 2018 vond plaats op dinsdag 18 september, van 10:30 tot 11:15 uur. Het thema was “Eén mensenfamilie?!” Tijdens de viering waren er bijdragen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen waaronder de Brahma Kumaris. Er was gesproken woord, muziek en stilte.

Vrijheidsmaaltijd

Op 5 mei 2018 waren er bijna 100 plekken in Amsterdam waar een vrijheidsmaaltijd met passend thema werd geserveerd. Buiten op een plein of in een park; binnen in een hotel, theater of woonzorgcentrum. Ook bij ons op de Haarlemmerdijk was een mooi gezelschap samengekomen voor een vegetarische lunch. Er was een levendige uitwisseling van vrijheidservaringen binnen het gekozen thema: ‘innerlijk vrij te zijn van vooroordelen en aannames kunnen we de authenticiteit van de ander gaan zien; elke ontmoeting is dan nieuw’.

Vrijheidsmaaltijd

The Power to Heal

Op 13 mei 2017 organiseerde de Rotary Club The Hague Metropolitan een galadiner voor het Global Hospital & Research Centre in Mount Abu, India, dat ook wordt gesteund door Brahma Kumaris. Het doel van de avond was het werven van fondsen om een Solar systeem te realiseren waardoor het Hospital onafhankelijker gemaakt kan worden van het elektriciteitsnet. Met 180 internationale gasten uit 14 landen kijken we terug op een bijzondere avond met voorstellingen van zanggroepen en een bijdrage van een jonge, begaafde pianist . Diverse begenadigde sprekers maakten de avond compleet.

Power to heal

‘The Power to Heal’ bijeenkomst daagde het aanwezige internationale gezelschap uit zich te verdiepen in het volgende scenario: Stel je een moment voor waarop medische hulp noodzakelijk maar niet beschikbaar is, doordat een ziekenhuis dat eerder nooit iemand zorg heeft geweigerd haar eigen kosten niet meer kan dekken. Stel je voor dat dit het enige ziekenhuis in de wijde omgeving is. Stel je voor dat jij de kans hebt om de duurzaamheid van zo’n bijzonder ziekenhuis te bestendigen.

Power to heal

De betrokkenheid, diepgaande verbinding en gulheid van de aanwezigen was de praktische en welgemeende oplossing van dit ‘vraagstuk: Het Solar systeem voor Global Hospital zal gerealiseerd gaan worden! Dat levert een besparing van 80% van de energiekosten op die ten bate zullen komen van de medische zorg. India stuurt aan op een ontkoppeling tussen kwaliteit van medische zorg en een sociaaleconomische status. Het Global Hospital & Research Centre is hier, sinds de oprichting in 1991 van het ziekenhuis, een goed voorbeeld van. Dr Partap Midha, de geneesheer-directeur van het Hospital gaf hierover een boeiende presentatie en noemde als bijzonder ingrediënt van The Power to Heal, de unieke combinatie van Medicines & Meditation.

Nieuwe website: Learn Meditation online

Elke maand zoeken 250.000 mensen via de zoekmachine naar ‘meditatie’ in hun eigen taal en land. Meditatielessen zijn nu ook online te volgen: www.learnmeditationonline.org. De Brahma Kumaris heeft deze nieuwe site opgezet met meditatiebegeleiding op bijna elke pagina. Er zijn 7 lessen te volgen, van meditatie en zielsbewustzijn tot de acht krachten van de ziel en een spirituele levensstijl. Je wordt aangemoedigd om een dagboek bij te houden van je ervaringen en vorderingen en kan daarnaast via email vragen stellen.

Learn Meditation Online