header-profiel-activiteiten.png

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cursisten, studenten, docenten, coördinatoren, contacten, samenwerkende partners en zakelijke relaties belangrijk. Daarom worden je persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de eisen die de AVG hieraan stelt.

Gegevensverwerking

We verwerken de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt bij het inschrijven voor een programma, seminar, meditatie of de Raja yoga opleiding. We houden bij wanneer je met de Raja Yoga opleiding bent begonnen en ook aan welke speciale retraites je hebt deelgenomen. Die gegevens bewaren we zolang je bij ons studeert of aan onze programma’s deelneemt. Als je een vergeetverzoek indient, vernietigen wij de gegevens die we van jou hebben.

Retraites

Deelname aan retraites van gelieerde Brahma Kumaris organisaties in het buitenland houden we bij in het bestand ‘Reizen’. Die gegevens delen we met de locatie waar je naartoe reist.

Donaties

Als je via de bank één of meerdere donaties doet ter ondersteuning van de activiteiten van de BKSA, dan is het nummer van je bankrekening bij ons bekend. Die informatie delen we niet met derden. Doe je een periodieke gift dan zijn die gegevens niet alleen bij ons bekend, maar ook bij de Belastingdienst als zij hierom verzoekt. De bewaartermijn van financiële persoonsgegevens is volgens de Belastingwetgeving 7 jaar na de laatste donatie of periodieke gift. Daar moeten wij ons aan houden.

Rechten

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in je persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die wij vanuit andere wettelijke verplichtingen dienen te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die wij op basis van voorschriften van geschillencommissies dienen te bewaren.
  • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens;
  • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via onze landelijke email: nco@nl.brahmakumaris.org

Website

Op onze website (www.bksa.org) worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Webshop

Bij bestellingen van producten via onze webshop houden we adresgegevens bij om bestellingen te kunnen versturen. We bewaren de financiële gegevens overeenkomstig de regels van de Belastingdienst. Onze webshop is ontwikkeld met software van Ecwid. De in Ewcid opgeslagen bestelgegevens zijn toegankelijk voor Ewcid. Ecwid heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Ewcid is op basis van de AVG verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Ewcid maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software.

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven vanuit een aantal BK-afdelingen met MailChimp. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden, zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt desbetreffende nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens van jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Mei 2018

Comments are closed.